A+ R A-

Korytarze pięknieją

Aranżujemy przestrzeń szkolną, która dzięki swojej funkcjonalności sprzyja nauce i odpoczynkowi. W prace zaangażowali się uczniowie (zawód operator do produkcji drzewnej), nauczyciel przedmiotu p. Ł. Trzcinka oraz konserwatorzy. Przy okazji przeprowadzono renowację starej, „zabytkowej” ławki. Inicjatywę wsparła firma AkzoNobel, która przekazała na ten cel farby do ochrony mebli. Dziękujemy

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchodzimy go każdego roku 22 marca. Celem jest zwrócenie uwagi ludzi na znaczenie czystej wody oraz inspirowanie działań chroniących wody użytkowe na Ziemi. W naszej szkole w dniach 3, 4, 5 kwietnia 2024r., przeprowadzono prelekcje pod hasłem Woda – cud – natury”, podczas których uczniowie poznali właściwości fizyczne i chemiczne wód, zasoby wód na Ziemi oraz ich biologiczne, gospodarcze i kulturowe znaczenie. Na zakończenie wykonali test on-line sprawdzający zapamiętane wiadomości. Spośród 181 uczniów, którzy rozwiązali test siedem osób uzyskało najwyższy wynik – 10/11pkt.: Janicka Dominika – kl. 2Ż Piotrowska Amelia – kl. 2Ż Zadroga Nikola – kl. 2Ż Chmielewski Wiktor – kl. 1S Kędzior Tomasz – kl. 1S Korzep Oliwier – kl. 2S Świsłowski Bartłomiej – kl. 2I W związku z tym w najbliższym czasie odbędzie się dogrywka celem wyłonienia zwycięzcy. Organizatorzy: p. B. Dobrzycka, p. J. Janułajtys, p. A. Kubińska, p. K. Brzostowska, p. E. Waszkiewicz.

Dzień akademicki

Na zaproszenie II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu uczestniczyliśmy w X Dniu Akademickim. Podczas targów młodzież poznała ofertę edukacyjną uczelni wyższych. Potem uczestniczyliśmy w wykładzie z zakresu geoinformatyki.