Dane teleadresowe

Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, tel. (87) 424-17-18

email: sekretariat@zsz.pisz.pl

A+ R A-

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 września 	Rozpoczęcie roku szkolnego.
2.		9 września	Wywiadówka.
3.		15 września 	Posiedzenie RP – zatwierdzenie:
- planu nadzory pedagogicznego,
- programu wychowawczo – profilaktycznego,
- harmonogramu pracy szkoły.
4.		4 listopada	Wywiadówka.
5.		30 listopada	Wystaw. propoz. ocen końcowych z przedm. zawod. w kl. maturalnych
6.		2 grudnia	Wywiadówka.
7.		11 grudnia	Wystawienie ocen końcowych z przedm zaw. w kl. maturalnych.
Wystawienie ocen śródrocznych z przedm. ogólnych w kl. maturalnych.
Koniec I półrocza w klasach maturalnych.
8.		16 grudnia	Posiedzenie RP – zatwierdzenie wyników klasyfikacji kl. maturalnych za I pół.
9.		23 – 31 grudnia	Zimowa przerwa świąteczna.
10.		15 stycznia	Wystawienie ocen śródrocznych w pozostałych klasach.
11.		18 stycznia	Posiedzenie RP – zatwierdzenie wyników klasyfikacji pozostałych klas za I pół.
1.		20 stycznia	Wywiadówka.
2.		22 stycznia	Koniec I półrocza.
3.		25 stycznia – 7 lutego	Ferie zimowe.
4.		9 lutego	Posiedzenie RP – podsumowanie nadzoru w I półroczu.
1.		1 – 6 kwietnia	Wiosenna przerwa świąteczna.
2.		12 kwietnia	Wystawienie propozycji ocen końcowych w klasach maturalnych.
3.		14 kwietnia	Wywiadówka.
4.		23 kwietnia	Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych.
5.		28 kwietnia	Posiedzenie RP – zatwierdzenie wyników klasyfikacji kl. maturalnych.
6.		30 kwietnia	Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.
7.		4, 5, 6 maja	Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – matura pisemna na poziomie podstawowym z:	języka polskiego,
			matematyki,
			języka angielskiego.
1.		7 maja	Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
1.		4 czerwca	Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2.		7 czerwca	Wystawienie propozycji ocen końcowych.
3.		8 czerwca	Wywiadówka.
4.		18 czerwca	Wystawienie ocen końcowych.
5.		22 czerwca	Posiedzenie RP – zatwierdzenie wyników klasyfikacji.
6.		25 czerwca	Zakończenie roku szkolnego.


Kalendarz nie zawiera terminów nadzwyczajnych i szkoleniowych posiedzeń RP.
W trakcie roku szkolnego niektóre terminy podane w kalendarzu mogą ulec zmianie.
	
BIP