A+ R A-

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa W Technikum hotelarstwa zdobędziesz doświadczenie i umiejętności potrzebnych do pracy w branży hotelarsko-turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługihotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta.
Technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik hotelarstwa
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, organach administracji samorządowej zajmującymi się usługami hotelarskimi,
Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie jako: recepcjonista kelner barman pracownik służby pięter pracownik służby parterowej organizator usług cateringowych pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej pracownik stowarzyszeń i organizacji