A+ R A-

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista zajmujący się naprawą aut. Ponadto może on dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny jak również stopień zużycia podzespołów i układów.
Mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych; diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Odbywa się w warsztatach szkolnych
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
mechanik pojazdów samochodowych
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 1 szt. Możliwość uzyskania prawo jazdy Kat. B
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie jako: diagnosta mechanik samochodowych pracownik hurtowni części samochodowych