A+ R A-

Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZBP

PROJEKT „NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY DLA UCZNIÓW ZSZ W PISZU”
Celem projektu pod nazwą: „Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu” jest  podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych u 76 uczniów (40 K, 36 M) w Szkole Branżowej I stopnia i Technikum w kierunkach: Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technik hotelarstwa, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu poprzez realizację szkoleń, kursów, staży dla uczniów i doposażenie szkoły zgodnego z potrzebami rynku pracy w terminie od 01.08.2021 r. do 30.09.2023 r. 
Uczniowie podniosą kompetencje w trakcie szkoleń: 
1. PODSTAWY ELEKTRONIKI (2gr po 6czn.,12h/1 grupę, 2 dni, Pisz). Nauczyciele prowadzą po swoim kursie dla uczniów w szkole według tego samego programu. 
2. OSCYLOSKOP - PODSTAWY (2gr po 6 uczn.,16h/2 dni/1 grupę, Pisz). Nauczyciele prowadzą po swoim kursie dla uczniów w szkole według tego samego programu. By zrealizować kurs konieczne jest wyposażenie pracowni w oscyloskop. 
3. FINGERFOODS (2gr po 10 uczniów, 16h/2 dni/1 grupę, Pisz). Według tego samego programu co szkolenie dla nauczycieli. 
4. NOWOCZESNA KUCHNIA POLSKA (2gr po 10 uczniów, 48h/6 dni/1 grupę, Pisz). Według tego samego programu co szkolenie dla nauczycieli. 
5. FRONT-DESK RECEPCJONISTA NA MEDAL (2gr po 10 uczniów, 16h/2 dni/1 grupę, Pisz). Według tego samego programu co szkolenie dla nauczycieli. 
6. BACK-OFFICE SŁUŻBA PIĘTER (2gr po 10 uczniów, 8h/1grupę, Pisz). Według tego samego programu co szkolenie dla nauczycieli. 
7. ANIMATOR REKREACJI I ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO (2gr po 10 uczniów, 16h/2 dni/1 grupę, Pisz). Według tego samego programu co szkolenie dla nauczycieli. 
By przeprowadzić szkolenia w sposób profesjonalny zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie do pracowni gastronomiczno-hotelarskich. 
Uczniowie podniosą swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń: 
1. HDS + EGZAMIN UDT (2grupy po 10 uczniów, 34h/6 dni/1 grupa, Pisz) Zakres szkolenia: dozór techniczny, budowa, działanie, elementy dźwigu, eksploatacja, operowanie, BHP, praktyka. Uczeń otrzyma: kurs, materiały szkoleniowe, egzamin. Uczeń podniesie swoje kwalifikacje. 
2. PRAWO JAZDY KAT B+E + egzamin (2gr po 10 uczniów, 35h/5 dni/1 grupę, Pisz) Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005 roku szkolenie na prawo jazdy kat. B+E składa się z 20 h szkolenia teoretycznego oraz 15 h szkolenia praktycznego. 
3. SPAWANIE METODAMI TIG I MAG (2gr x 8U, 248 h, Pisz) Zakres szkolenia i efekty uczenia zgodne 
z zakresem szkol. dla nauczyciela. Uczestnik podniesie w trakcie kursu kompetencje i będzie miał możliwość podniesienia kwalifikacji  (o ile zda egzamin zewnętrzny UDT). W ramach projektu będą poniesione koszty egzaminatora, książeczka spawacza, podręczniki szkoleniowe dla ucznia. By zrealizować kurs zakupione zostanie wyposażenie stanowisk spawalniczych w: urządzenia spawalnicze kompletne, kurtyny spawalnicze, materiały eksploatacyjne do spawania i inne.

Wartość projektu: 965 665,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 865 725,00 zł