A+ R A-

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia. To idealny zawód dla osób interesujących się sztuką kulinarną. Daje wiele możliwości samorealizacji i rozwijania pasji.
Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; planowania i oceny żywieniowej; organizowania produkcji gastronomicznej planowania i realizacji usług gastronomicznych.
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową w wybranym obiekcie noclegowym.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: zakładach żywienia zbiorowego np. stołówki, restauracje, bary itd., instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, organizacjach konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki itd.
Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie jako: kucharz kelner pomoc kuchenna organizator usług cateringowych pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista zajmujący się naprawą aut. Ponadto może on dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny jak również stopień zużycia podzespołów i układów.
Mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych; diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Odbywa się w warsztatach szkolnych
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
mechanik pojazdów samochodowych
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 1 szt. Możliwość uzyskania prawo jazdy Kat. B
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie jako: diagnosta mechanik samochodowych pracownik hurtowni części samochodowych

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa W Technikum hotelarstwa zdobędziesz doświadczenie i umiejętności potrzebnych do pracy w branży hotelarsko-turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługihotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta.
Technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik hotelarstwa
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, organach administracji samorządowej zajmującymi się usługami hotelarskimi,
Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie jako: recepcjonista kelner barman pracownik służby pięter pracownik służby parterowej organizator usług cateringowych pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej pracownik stowarzyszeń i organizacji

Technik ekonomista

Technik ekonomista To zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych.
Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obliczania podatków; planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzania spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia rachunkowości wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik ekonomista
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: w bankach, w sekretariatach, w biurach rachunkowych w finansach konsultingowych, w administracji państwowej i samorządowej, prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.
Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie jako: Asystent do spraw księgowości Specjalista do spraw reklamy Sekretarka Przedstawiciel handlowy Księgowy Doradca finansowy w banku Technik prac biurowych Technik administracji Specjalista do spraw sprzedaży Doradca podatkowy Doradca do spraw marketingu Agent ubezpieczeniowy Przedsiębiorca własnej firmy

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych Zawód związany z diagnostyką, naprawą i obsługą wpółczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojen motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i ekspoatacji pojazdów samochodowych.
Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik pojazdów samochodowych
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie jako: diagnosta sprzedawca samochodów mechanik samochodowych pracownik biura obsługi klienta pracownik hurtowni części samochodowych