A+ R A-

Na NIEBIESKO dla każdego dziecka.

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju. W Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Rocznica jest okazją do poznania bliżej tej tematyki, którą przybliżają między innymi Rzecznik Praw Dziecka oraz Unicef Polska.

Drodzy Uczniowie. Klasy, które wezmą udział w akcji i przyjdą do szkoły jutro ubrane na niebiesko nie będą pisały sprawdzianów, kartkówek oraz nie będą pytane.

Pozdrawiamy Samorząd Uczniowski