Dane teleadresowe

Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, tel. (87) 424-17-18

email: sekretariat@zsz.pisz.pl

A+ R A-

Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu

Projekt "Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet 2. Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez realizację szkoleń, kursów, staży dla uczniów i doposażenie szkoły zgodnego z potrzebami rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. DIAGNOZOWANIE UCZNIA I WYPOSAŻENIE W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE
  2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
  3. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
  4. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW

EFEKTY PROJEKTU:

  • uatrakcyjniona oferta szkoły poprzez staże i szkolenia dla nauczycieli
  • wykwalifikowana kadra nauczycielska dzięki nabytej wiedzy
  • doposażone pracownie szkolne

Wartość projektu: 965 665,00 zł

Dofinansowanie: 865 725,00 zł

Wkład UE: 820 815,25 zł

 

BIP