A+ R A-

Tablice interaktywne


Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter". Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń zaowocowały licznymi zmianami w zakresie organizacji procesu nauczania. Zmiany te dotyczą głównie sposobu prowadzenia zajęć, wykorzystania nowych narzędzi i aplikacji TIK, aktywizujących metod nauczania oraz tworzenia własnych treści cyfrowych. Nowoczesne metody pracy, ciekawe materiały oraz tablice interaktywne, w które szkoła została doposażona trafiają w potrzeby ucznia XXI wieku, który ma szansę rozwijać umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczy się pracy w zespole i co najważniejsze - całym sobą jest zaangażowany w działanie.

Sylwia Ożarowska Agnieszka Żarska Wioletta Kręciewska