A+ R A-

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej Klasa pod patronatem firmy FESTOOL
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; obsługiwania maszyn i urządzeń podczas produkcji drzewnej; kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń
DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Odbywa się w warsztatach szkolnych
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 1 szt.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: zakładach przetwórstwa drzewnego stolarniach zakładach meblarskich i w innych firmach związanych z branżą drzewną
Absolwent ma możliwość uzupełnienia wykształcenia do poziomu średniego w Szkole Branżowej II stopnia i zdobycia świadectwa maturalnego oraz dyplomu technika. Posiadając świadectwo dojrzałości może dalej kontynuować naukę na studiach wyższych.