Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


  • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

  • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

  • Podręczniki

szkoła branżowa

technikum

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Program Erasmus

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

Warsztaty szkolne - rys historyczny (w niniejszej kronice zachowano oryginalną pisownię i układ zdjęć)

Decyzją Wojewody Olsztyńskiego w grudniu 1974 roku zostały powołane do istnienia Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Działalność praktyczną warsztaty rozpoczęły z dniem 1 stycznia 1975 roku. Geneza powołania Warsztatów Szkolnych ZSZ w Piszu jest następująca: W 1972 roku przy istniejącym już Zespole Szkół Zawodowych w Piszu utworzono klasę o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Zaistniała więc konieczność zorganizowania zajęć praktycznym uczniom klas MPS. Tymczasowo od 1-go września 1972 roku uczniowie ci odbywali praktykę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piszu, pod kierunkiem instruktorów: A. Śmiarowskiego i Żylińskiego, a od października 1972 na dziale samochodowym zajęcia prowadził Jerzy Knyżewski. W 1973 roku grono nauczycielskie praktycznej nauki zawodu poszerzyło się o dwie osoby - pana Prusinowskiego i Malinowskiego, i w niezmienionym składzie pozostaje do końca 1974roku. Od 1 stycznia 1975 zaadaptowano na potrzeby Warsztatów Szkolnych budynki po Administracji Domów Mieszkalnych przy ulicy 1-go Maja: dwa pomieszczenia na górze i dwa na dole. Wszyscy razem: kierownictwo, nauczyciele i uczniowie, zaangażowali się ofiarnie w pracy na rzecz warsztatów szkolnych. Dzięki ich wydajnej pracy już od 1 września 1975 roku praktyczną naukę zawodu uczniowie MPS-u mogli rozpocząć we własnych warsztatach. Od 1 września 1975 rozpoczęły działalność następujace działy produkcyjne: obróbka ręczna - eł Łucko i Malinowski, Rozdzielnia Robót - J. Sokołowski, Spawalnia+kuźnia - Malinowski i J. Knyżewski, Podzespoły Specjalne - A. Gołębiewski. Po dwuletnich staraniach kierownika warsztatów Antoniego Śmiarowskiego, przekazano dla potrzeb warsztatów pozostałą część pomieszczeń w budynkach przy ul. 1-go Maja

Poprawa bazy lokalowej Warsztatów Szkolnych pozwoliła na utworzenie kolejnych nowych działów produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych
Działy produkcyjne WS ZSZ PISZ:

 

>

W czasie reorganizacji warsztatów została także urządzona umywalnia dla uczniów. Oprócz nauczycieli warsztaty zatrudniały również pracowników: technologa - Danutę Reichenbach, księgową - Elżbietę Sawczuk, magazyniera - St. Sztejnę, pracownika obsługi - Irenę Długozimę

Pierwszą ważniejszą pracą wykonywaną przez Warsztaty były kraty Wema - plan produkcyjny na rok 1975 zakładał osiągnięcie 400tys. zł przerobu - kwota ta została jednak przekroczona o 40tys. zł, to znaczym że pierwszy w historii plan produkcyjny został wykonany w 110%. Rozpoczęcie działalności produkcyjnej przez warsztaty było jednak możliwe po wyposażeniu poszczególnych działów w obrabiarki i urządzenia. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i kierownictwa warsztatów, niezbędny sprzęt został przekazany w większości nieodpłatnie przez różne instytucje, np. tokarki TUE 35x100 - z Olsztyna, spawarka wirnikowa EWK - POM w Piszu, imadła - zakład w Ostródzie, stare stoły ślusarskie - ZSZ w Kolnie. W 1976 roku została rozwiązana Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gołdapi, skąd sprzęt ( wiertarki, frezarki, tokarki ) przekazano do warsztatów szkolnych.

Utworzono nowe działy produkcyjne:


dział kontroli technicznej, dział elektryczny, dział narzędziowy.

Rozwój warsztatów nie ograniczył się tylko do sfery dydaktyczno-produkcyjnej. Stopniowo polepszały się także warunki pracy uczniów, nauczycieli i pracowników działu obsługi. Wygospodarowano i wyposażono dalsze pomieszczenia biurowe i socjalne: księgowość, dział techniczny, gabinet kierownika warsztatów i jego zastępcy, jadalnię dla uczniów oraz pokój nauczycielski

Dyrektor Szkoły Władysław Rumiński

Dyrektor szkoły Władysław Rumiński i Z-ca J. Żyliński

W 1978 roku przy ulicy Gizewiusza, na placu przylegającym do budynku szkolnego, brygada remontowo - budowlana pod kierownictwem inż. Teresy Szybczyńskiej, rozpoczęła budowę Stacji Obsługi WS ZSZ w Piszu. Budynek został wzniesiony własnymi siłami szkoły. Stacja Obsługi Pojazdów Samochodowych jako nowoczesny i funkcjonalny budynek szkoleniowo-usługowy stanowiła zapowiedź przyszłych, nowoczesnych warsztatów szkolnych. Stację Obsługi stanowiły trzy działy produkcyjne: diagnostyka - Jerzy Kołakowski, myjnia - Władysław Kadłubowski naprawy-diagnostyka - Andrzej Gołębiewski. Wraz z oddaniem do użytku stacji obsługi uczniowie klas o specjalnościach samochodowych otrzymali możliwość zdobywania praktyki w obsłudze pojazdów samochodowych pod okiem nauczycieli w nowoczesnych, przestronnych i dobrze wyposażonych w sprzęt wysokiej klasy działach. Wyposażeniem Stacji Obsługi w narzędzia i urządzenia oraz metodyczny sprzęt audio-wizualny ( monitory, kamery ) zajął się osobiście kierownik warsztatów mgr inż. Antoni Śmiarowski i ówczesny zaopatrzeniowiec warsztatowy pan Leszek Warda. Po rozpoczęciu świadczenia usług przez stację obsługi, nastąpił podział Warsztatów Szkolnych na część mechaniczną i samochodową. Nie należy sądzić, że całość wysiłków i starań skierowano wyłącznie na budowę i wyposażenie Stacji Obsługi. W międzyczasie modernizowano również park maszynowy w starych warsztatach szkolnych.


Między innymi dzięki staraniu kierownictwa warsztatów szkolnych zakupiono nieodpłatnie tokarki i frezarki z Politechniki Warszawskiej , "Zelmet"-u Warszawa otrzymano szlifierki, "Elbot" Kurzętnik przekazał część materiałów do produkcji. Poszerza się również zakres prac wykonywanych przez warsztat mechaniczny. Rozpoczęto roboty ślusarsko-tokarskie. Pierwszymi pracami tego typu były sworznie do łańcucha dla "Metrozetu" w Orzyszu.

Od 1978 roku warsztaty szkolne zapoczątkowały współpracę z najważniejszym swoim kooperantem - Przedsiębiorstwem Zaplecza Technicznego "Transbud" Warszawa. Umowę ze strony "Transbudu" podpisał Dyrektor ds. Technicznych- Kornaszewski i kierownik ekspozytury w Piszu mgr inż. Roman Golon. Pierwszą pracę wykonaną da kooperanta była regeneracja podzespołów do cementonaczep. Wraz ze wzrostem ilości i stopnia trudności prac, warsztaty szkolny zatrudniły pierwszych pracowników produkcyjnych-ślusarzy. Nowymi nauczycielami w Warsztatach Szkolnych, stali się pierwsi absolwenci kierunku mechanik pojazdów samochodowych, po ukończeniu 4-letniego Pedagogicznego Studium Technicznego w Bartoszycach: Z. Osowiecki, S. Rogalski, S. Skrodzki, S. Smoktunowicz. Zajęcia praktyczne na warsztatach odbywali uczniowie z klas: mechanik pojazdów samochodowych, Liceum zawodowe, od '78 Technikum Samochodowe, od '84 tokarz, od '84 ślusarz spawacz.


W roku 1980 rozpoczęto budowę nowej siedziby warsztatów szkolnych. budynek wzniesiono na posesji przylegającej do szkoły, internatu i stacji obsługi. Wszedł on jako integralna częśc w skład kompleksu budynków szkolnych ZSZ w Piszu. Głównym wykonawcą była brygda remontowo-budowlana, pod kierownictwem inż. Teresy Szybczyńskiej. Wzorując się na poprzedniej budowie, gro prac wykonano własnymi siłami. Nowo wznoszonym warsztatom z pomocą w zaopatrzenie w materiały budowlane przyszło Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mostostal". Firma ta wykonała także elementy konstrukcyjne. Do robót specjalistycznych zaangażowane były również inne przedsiębiorstwa. Prace hydrauliczne i cieplne wykonał BPIS Mińsk wraz z Budopolem. Prace elektryczne przeprowadził BPIE Pisz. POM wykonał drzwi i ścianki działowe na dużej hali. W prace budowlane między innymi w robotach ziemnych bardzo duży wkład miała młodzież z działów samochodowych pod opieką nauczycieli: Krzysztofa Rumińskiego, Andrzeja Gołębiewskiego, Władysława Kadłubowskiego.Młodzież z działów mechanicznych włączyła się do pracy na rzecz nowopowstającego budynku warsztatowego. Pod kierunkiem Józefa Borkowskiego uczniowie wykonali balustrady. Słuchacze kursów mistrzowskich w zawodach stolarz, murarz, malarz jako prace mistrzowskie wykonali roboty stolarskie, murarskie, malarskie i posadzkarskie.

 

W czerwcu 1985 roku mimo trwających prac adaptacyjnych i wyposażania budynku nastąpiła przeprowadzka warsztatów. Decyzja o przeniesieniu była koniecznością ze względu na skutek dewastacji budynku przy ulicy 1-go Maja. W nowym budynku warsztatowym były następujące działy szkoleniowo-produkcyjne: Spawalnia-J. Borkowski, Krajalnia- A. Borkowski, Kuźnia, Hartownia- Z. Zuzelski, Wulkanizatorownia-K. Rumiński, Podzespoły specjalne- Z. Osowiecki, Obróbka ręczna - M. Sokołowska, KT + Izba Pomiarowa - Malinowski.>Rozdzielnia robór - Wiesława Akacka, Narzędziownia-Jerzy Milewski, Magazyn-A. Grochowski, Tokarki I i II J. Sokołowski, J. Wdowiarski, Frezarki-S. Skrodzki, Silnikownia, Myjnia części, Naprawa układu zasilania, hamownia silników-J. Kołakowski, Lakiernia-A. Prószyński, Szlifierki- K. Andrzejczyk, Hala obsługowo-naprawcza: M. Walada, W. Kadłubowski, K. Furmańczyk, E. Łucko, S. Smoktunowicz, J. Janułajtys., Pomieszczenia biurowe i socjalne: Główny mechanik - J. Markowski, Zaopatrzenie P. Długozima, Kierownik - A. Śmiarowski, Sekretariat - Małgorzata Leonowicz. Z-ca kierownika J. Sokołowski, Księgowość: T. Aniśko, B. Marcińczyk, Główny technolog - M. Piłat, Planista-W. Preneta.Rok 1994. Dział szlifierni został wyposażony i powołany do działalności przez kierownika warsztatów w 1994r.Dzięki staraniom kierownika warsztatów w 1994r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania przekazało kwoty na pomoce naukowe w szkole. Z ich części zostały zakupione nożyce gilotynowe na dział Krajalnia, gdzie zajęcia prowadził mgr inż. Roman Golon. W latach 91/92 powstała w pomieszczeniu sali audiowizualnej pracownia krawiecka, w której wyposażenie zaangażowały się panie: K. Płochocka, E. Szczech i I. Gurowska. Dzięki własnemu zaangażowaniu pracownia została częściowo wyposażona przez uczniów, a maszyny zakupione przez Warsztaty Szkolne.


Na dziale "Spawalnia" zamontowano podnośnik "Gerda", który ustawia spawanie podwozi samochodowych1996
Dzięki inicjatywie z-cy kierownika mgr J. Sokołowskiego materiał na podział Hali głównej na 6 stanowisk został pozyskany nieodpłatnie.


Elementy wykonali i zamontowali panowie J. Borkowski i St. Smoktunowicz wraz z uczniami.
1 stycznia 1996r. mgr inż. Ryszard Sidorowicz został powołany na stanowisko zastępcy kierownika d/s samochodowych. 2 września 1996 roku na stanowisko zastępcy kierownika warsztatów został powołany mgr inż. Sławomir Skrodzki.

Widok stacji obsługi od strony warsztatów szkolnych

Stanowisko diagnostyczne stacji obsługi samochodów prowadzone przez pana Piotra Szałkowskiego.

Stanowisko myjni samochodowej pod nadzorem Jarosława Sielawy.

Myjnia do mycia samochodów osobowych

Dział szlifiernia pod kierunkiem mgr J. Sokołowskiego

Dział Krajalnia pod nadzorem mgr inż. Romana Golona

Podnośnik "Gerda" do konserwacji podwozi na dziale Lakiernia pod kierunkiem pana L. Wardy.

Obróbka ręczna pod kierunkiem pani K. Skrodzkiej


W 1996 roku nasza szkoła wraz warsztatami nawiązała współpracę z DAEWOO FSO. Dzięki temu zmodernizowany został dział diagnostyki w Stacji Obsługi.

Widok Szkoły od strony internatu.1998r.
W 1998 roku otwarto Salon Sprzedaży Samochodów Daewoo.
31 sierpnia 1998 roku kierownik warsztatów szkolnych mgr inż. A. Śmiarowski został przeniesiony na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego a jego miejsce na stanowisku kierownika warsztatów objął mgr Leszek Leniec.
Zdjęcia do kroniki przekazał pan A. Śmiarowski


opracowanie elektroniczne: Marek Duda