Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


  • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

  • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

  • Podręczniki

szkoła branżowa

technikum

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

 Za początek działalności należy uznać rok szkolny 1964/ 65. Głównym inicjatorem powstania szkoły było Przedsiębiorstwo Budowlane, które chciało zabezpieczyć sobie przyszłe kadry pracownicze. Zainteresowane głównie wykwalifikowanymi pracownikami zabezpieczyło bazę i środki dla szkolenia praktycznego , głównie w kierunkach ; murarz - tynkarz, instalator sanitarny i elektryk budowlany. Rozpoczęto bardzo szybko rekrutację do nowo powstałej szkoły. Łącznie przyjęto do szkoły 124 osoby, w tym 50 dziewcząt, gdyż Przedsiębiorstwo ,, Las" zaproponowało przyjęcie na praktyczną naukę zawodu o specjalności koszykarz. 1 września 1964 r. uroczyście rozpoczęto naukę, co dało jednocześnie początek istniejącej do dzisiaj szkoły. Funkcję kierowniczą powierzono nauczycielowi SP nr 1 Władysławowi Rumińskiemu, który był jej wieloletnim, zasłużonym dyrektorem. Początki okazały się bardzo trudne, szkoła nie posiadała własnych sal lekcyjnych, co zmuszało do szukania zastępczych lokali, aby móc normalnie prowadzić naukę młodzieży. Korzystano z sali konferencyjnej PPRN i świetlicy SP nr1. Sytuacja lokalowa uległa pewnej poprawie, kiedy po wielu staraniach dyrektora szkoła otrzymała już w październiku pomieszczenia, z których mogła korzystać. Pierwsze-to sala w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. 1Maja, a drugim była świetlica w budynku Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, gdzie umieszczono liczniejszą klasę wikliniarską. Zainteresowanie tego typu szkołą rosło wśród młodzieży bardzo szybko, wobec czego w czerwcu 1965r. Kuratorium w Olsztynie wyraziło zgodę na nabór do dalszych trzech klas: mechanik samochodowo - ciągnikowy, wikliniarz, wielozawodowa. Zwiększona ilość klas wymagała jednak lepszych warunków lokalowych i rozwiązanie tego problemu nie było proste. Dopiero rok szkolny 1966/67 przyniósł pewne zmiany, otrzymano zgodę na pokój dla dyrektora i kancelarię w SP nr 3 w Piszu oraz można było korzystać z sześciu sal lekcyjnych, ale tylko w godzinach między 14.00 a 21.00. W roku szkolnym 1968/69 Szkoła Zawodowa liczyła 15 klas i problem sal lekcyjnych narastał. Dopiero w 1970 roku dyrektor Władysław Rumiński uzyskuje zgodę Kuratorium i władz powiatowych na przebudowę starej lecznicy dla zwierząt na szkołę. Był to niewątpliwie sukces, można było nareszcie marzyć o szkole z prawdziwego zdarzenia. Do pracy przy budowie obok Komunalnego Przedsiębiorstwa Budowlanego zaangażowała się także młodzież, aby przyśpieszyć naukę w zupełnie nowych warunkach. 28 września 1973r. następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły. Przeniosło się do niej 820 uczniów, w tym 42 uczniów Liceum Zawodowego i 20 nauczycieli. Skończył się najtrudniejszy okres w życiu szkoły. Stare pomieszczenia, z których wcześniej korzystano, udało się uzyskać na warsztaty szkolne do praktycznej nauki zawodu. Do końca 1974r. pod jedną dyrekcją funkcjonowały trzy szkoły: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe. Od stycznia 1975r. szkoły zostały połączone w jedno ogniwo pod nazwą ,, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu".Rok szkolny 1979/80 dał początek funkcjonowaniu jeszcze jednej szkoły w Zespole, gdyż otwarto Technikum Zawodowe, kształcąc techników- mechaników o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. W 1982r. utworzono Liceum Zawodowe o specjalności sprzedawca-magazynier, a w 1983r. Technikum Zawodowe o specjalności technik mechanik, ale na podbudowie szkoły zawodowej. Tak rozbudowana organizacyjnie szkła potrzebowała również internatu dla młodzieży z odległych miejscowości , który oddano do użytku wraz z 220 miejscami w 1975r. Napływ młodzieży chętnej do nauki o tak różnych specjalnościach ciągle wzrastał, w szkole było coraz ciaśniej. Wynikła potrzeba budowy nowych warsztatów szkolnych i sal lekcyjnych. KOiW w Suwałkach (zmiany administracyjne) wyraziło zgodę na konieczność rozbudowy dotychczasowej szkoły i warsztatów. W 1978r. oddano do użytku stację obsługi samochodów i jednocześnie opracowano dokumentację na budowę nowych warsztatów, które ostatecznie oddano do użytku w 1986r. z pełnym wyposażeniem przy ul. Gizewiusza. Dobudowaną część szkoły oddano do użytku znacznie wcześniej, w 1981r., co pozwoliło na poprawę warunków nauki i właściwie do dnia dzisiejszego szkoła pozostaje w niezmienionej formie lokalowej. Obecnie szkoła boryka się z wieloma problemami, podobnie jak wiele innych szkół tego typu w kraju. Propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym, nowa reforma szkolna(...) to wszystko pozostawia wiele do myślenia i stawia nas przed bardzo ważnym pytaniem: Jaką szkołę będziemy mieli za kilka lat? Dziś już nie ma wątpliwości - szkoła powinna przygotowywać do wielu zawodów, a nie do jednej konkretnej specjalizacji. To szczególnie ważne w czasach burzliwych przemian w strukturze zatrudnienia.