Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


  • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

  • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

  • Podręczniki

szkoła branżowa

technikum

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Program Erasmus

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

Kalendarium Zespołu Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

 

     1.     1 września 1964 r. – powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Piszu:

a)    2 września – inauguracja roku szkolnego;

b)   7 września – pierwsze zajęcia;

c)    trzy oddziały:

- instalator sanitarny / elektryk budowlany,

- murarz – tynkarz,

- wikliniarz;

d)   ponad 120 uczniów;

e)    zajęcia w 12 różnych punktach miasta (m.in. świetlicy szkoły pods­ta­wo­wej nr 1, pomieszczeniach Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. 1 Ma­­ja, świetlicy w budynku Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego, domu kultury, kawiarni (ale tylko w godzinach rannych);

f)     zajęcia prak­ty­cz­ne w zakładach pracy na terenie miasta;

g)   pierwszy dyrektor – Władysław Rumiński.

     2.     1 września 1966 r. – Szkoła otrzymuje zgodę na korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 (pokój dyrektora, kancelaria i sześć sal w go­dzi­nach popołudniowych).

    3.     1 września 1968 r. – naukę zaczyna 15 oddziałów.

    4.     Wrzesień 1970 r. – rozpoczyna się przebudowa na szkołę starej lecznicy dla zwie­rząt przy ul. Gizewiusza:

a)    wykonawca prac – Komunalne Przedsiębiorstwo Budowlane w Piszu;

b)   koszt inwestycji – 5,5 mln zł;

c)    wycena wkładu pracy uczniów przy budowie – 1,5 mln zł.

    5.     1 września 1972 r. – powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piszu kształ­cą­ca w za­wo­dzie mechanik – kierowca pojazdów samochodowych; zajęcia pra­k­­tyczne odbywają się w ślusarni i na stanowiskach naprawy samochodów marki Star Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piszu.

    6.     28 września 1973 r. godz. 1000 – uroczyste otwarcie nowego, pierwszego wła­s­­nego, budynku Szkoły przy ul. Gizewiusza 3:

a)    przy istniejących już, Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej i Zasadniczej Szkole Zawodowej, otwarta zostaje nowa – Liceum Za­wo­do­we, kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów drogowych;

b)   820 uczniów;

c)    20 nauczycieli;

d)   praktyczna nauka zawodu w starych pomieszczeniach przy ul. 1 Maja;

e)    rozpoczęcie budowy internatu.

     7.     1 września 1974 r. – zastępcą dyrektora zostaje Józef Żyliński (do 1980 r.).

    8.     1 stycznia 1975 r. – do użytku oddane zostają warsztaty szkolne w zaada­pto­wa­nych na ten cel pomieszczeniach starego budynku Administracji Domów Mieszkalnych przy ul. 1 Maja 2:

a)    pomieszczenia remontowane i urządzane przez późniejszych nauczycieli zawodu;

b)   działy: ślusarnia, obróbka mechaniczna, spawalnia – kuźnia, krajalna z roz­dzielnią robót, wypożyczalna narzędzi, kontrola techniczna, naprawa pojazdów i podzespołów;

c)    pierwszy kierownik – Antoni Śmiarowski.

    9.     1 stycznia 1975 r. – z połączenia trzech dotychczasowych szkół powstaje Zespół Szkół Zawodowych w Piszu.

 10.     1 września 1975 r. – zastępcą dyrektora zostaje Janina Stachelska (do 1980 r.).

  11.     21 czerwca 1976 r. – do użytku zostaje oddany internat:

a)    220 miejsc;

b)   pierwszy kierownik – Henryk Nicewicz.

  12.     5 września 1976 r. – Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce w Olecku:

a)    Roman Kosiorek zdobywa II miejsce w biegu na 3000 m;

b)   Grzegorz Czujko z wynikiem 1,55 m zajmuje III miejsce w skoku wzwyż.

  13.     1 września 1977 r. – kierownikiem internatu zostaje Zygmunt Zieliński.

  14.     25 września 1977 r. – Grzegorz Czujko z wynikiem 1,70 m zajmuje II miejsce w skoku wzwyż na Czwórmeczu Lekkoatletycznym Grodno – Białystok – Łomża – Suwałki.

  15.     22 marca 1978 r. – Roman Kosiorek zajmuje II miejsce w biegu na 4000 m w wo­jewódzkich biegach przełajowych w Gołdapi.

 16.     12 kwietnia 1979 r. – Roman Kosiorek zajmuje 24 miejsce w biegach przełajowych na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu.

  17.     5 – 6 czerwca 1979 r. – IV Suwalska Olimpiada Młodzieży:

a)    Elżbieta Banach – I miejsce w skoku wzwyż (1.50 m);

b)   Roman Kosiorek – I miejsce w biegu na 5000 m (15 godz. 32 min. 2 sek.)

  18.     1 września 1979 r. – w Zespole powstaje Technikum Zawodowe na pod­bu­do­wie szkoły podstawowej, kształcące w za­wodzie technik mechanik o specjalności naprawa i eksplo­atacja pojazdów samochodowych.

  19.     1 września 1980 r.:

a)    zastępcą dyrektora zostaje Krystyna Doniec;

b)   kierownikiem internatu zostaje Tatiana Długokęcka.

 20.     Wrzesień 1980 r. – otwarta zostaje stacja obsługi z diagnostyką i obsługą pojazdów samochodowych, myjnią i konserwacją; kierownikiem budowy obiektu była inż. Teresa Szypczyńska.

  21.     14 czerwca 1981 r. – reprezentacja szkoły zdobywa drużynowo I miejsce na lek­koatletycznej spartakiadzie w Olecku (4 złote, 6 srebrnych i 3 brązowe me­dale).

  22.     1 września 1981 r. – zastępcami dyrektora zostają Krystyna Grądzka (do 1991 r.) i Lech Prusinowski (do 1986 r.).

  23.     1981 r. – do budynku szkoły zostaje dobudowane nowe skrzydło; kie­row­ni­kiem budowy jest ponownie inż. Teresa Szypczyńska.

  24.     20 czerwca 1982 r. – reprezentacja szkoły ponownie zdobywa drużynowo I miejsce na lek­koatletycznej spartakiadzie w Olecku (5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe me­dale).

  25.     1 września 1982 r. – w Liceum Zawodowym uruchomiony zostaje nowy za­wód, sprzedawca – magazynier.

 26.     1 września 1983 r.:

a)    w Zespole powstaje nowa szkoła – Technikum Zawo­do­we na pod­bu­do­wie szkoły zawodowej w zawodzie technik – mechanik;

b)   zastępcą dyrektora zostaje Maria Romatowska (do 1987 r.).

  27.     7 czerwca 1986 r. – reprezentacja szkoły po raz szósty zdobywa drużynowo I miejsce na lek­koatletycznej spartakiadzie w Olecku (5 złotych, 1 srebrny i 2 brą­zowe me­dale).

  28.     Listopad 1986 r. – otwarte zostają nowe warsztaty z pełnym wyposażeniem do napra­wy i obsługi pojazdów samochodowych:

a)    trzecie co do wielkości warsztaty w Polsce;

b)   największe w ówczesnym woj. suwalskim;

c)    na wyposażeniu unikalne obrabiarki do naprawy silników spalinowych;

d)   uprawnienia do badań pojazdów samochodowych.

  29.     Kwiecień 1987 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chłopców.

 30.     1 września 1987 r.:

a)    dyrektorem zostaje Wiesław Tykocki;

b)   zastępcą dyrektora zostaje Grażyna Rumińska (do 1994 r.);

c)    zastępcą dyrektora zostaje Sławomir Smoktunowicz (do 1992 r.);

d)   kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Maria Romatowska.

  31.     1 września 1988 r. – kierownikiem internatu zostaje Stanisław Siwik.

  32.     2 października 1989 r. – nasza drużyna zajmuje III miejsce na Mistrzostwach Polski w Koszykówce Chłopców.

  33.     16 marca 1991 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, już po raz szósty zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chłopców.

  34.     Marzec 1992 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, po raz siódmy zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chłop­ców.

  35.     1 września 1992 r.:

a)    dyrektorką zostaje Danuta Śmiarowska;

b)   zastępcą dyrektora zostaje Jadwiga Szyszkowska (do 1993 r.)

c)    zastępcą dyrektora zostaje Włodzimierz Miszczak (do 1993 r.).

 36.     1 września 1993 r.:

a)    dyrektorem zostaje Jarosław Barański;

b)   zastępcą dyrektora zostaje Jolanta Gałka (do 1998 r.);

c)    zastępcą dyrektora zostaje ponownie Sławomir Smok­tu­no­wicz (do 1995 r.);

d)   kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Krystyna Doniec (do 1998 r.).

  37.     9 kwietnia 1994 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, zdobywa I miejsce na Mistrzostwach Województwa Szkół Średnich w Ko­szy­kówce.

 38.     1 września 1994 r.:

a)    zastępcą dyrektora zostaje Dorota Zajkowska (do 1995 r.);

b)   kierownikiem internatu zostaje Małgorzata Knyżewska.

  39.     1 stycznia 1996 r. – dyrektorem zostaje ponownie Wiesław Tykocki.

 40.     8 listopada 1996 r. – odsłonięta zostaje tablica poświęcona pamięci założy­cie­la i pierwszego dyrektora ZSZ w Piszu, p. Władysława Rumińskiego.

  41.     14 marca 1998 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka i Zbi­gniewa Wykowskiego, znów zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­­ce Koszykowej Chłop­ców.

  42.     1 września 1998 r.:

a)    zastępcą dyrektora zostaje ponownie Krystyna Doniec;

b)   kierownikiem warsztatów zostaje Leszek Leniec (do 2000 r.).

  43.     1 września 1999 r.:

a)    dyrektorem zostaje Włodzimierz Miszczak;

b)   zastępcą dyrektora zostaje ponownie Grażyna Rumińska (do 2003 r.);

c)    kierownikiem internatu zostaje Krzysztof Prószyński.

  44.     1999/2000 – Szkoła przeżywa największe „oblężenie”:

a)    1700 uczniów,

b)   62 oddziały,

c)    druga pod względem wielkości szkoła zawodowa w województwie.

  45.     12 grudnia 1999 r. – w szkole zaczyna wychodzić gazetka szkolna „roZ­ru­SZ­nik”:

a)    pomysł, redakcja tekstów, skład, powielanie, kolportaż – Ewa Florczyk (j. po­lski);

b)   pomysłodawca nazwy – Sebastian Ulążka, uczeń technikum samo­cho­do­we­go;

c)    do maja 2007 r. ukazuje się 55 numerów.

 46.     18 grudnia 1999 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, po raz kolejny zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chło­p­ców.

  47.     1 stycznia 2000 r. – warsztaty, funkcjonujące przez 25 lat jako samodzielna, samofinansująca się jednostka, stają się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych i tracą tym samym osobowość prawną.

 48.     1 września 2000 r.:

a)    zastępcą dyrektora zostaje Michał Piłat (do 2008 r.);

b)   kierownikiem warsztatów zostaje Wiesław Tykocki.

  49.     1 września 2002 r. – w Zespole powstaje Liceum Profilowane. kształcące w kie­runkach:

a)    kształtowanie środowiska,

b)   ekonomiczno – administracyjny,

c)    usługowo – gospodarcze,

d)   mechatronika.

 50.     Styczeń 2004 r. – ukazuje się pierwszy numer gazetki dla rodziców „Rodzicu bądź ZawSZe z nami”:

a)    pomysł i strona graficzna – Ewa Florczyk;

b)   redakcją zajmują się nauczyciele: Justyna Nidzgorska (j. polski), Anna Trupacz (j. polski), Jus­ty­na Kardel (j. polski), Elżbieta Gromadzka (j. polski), Katarzyna Grosfeld – Brzostowska (geografia i informatyka), Anna Trupacz (j. polski) i Sylwia Ożarowska (j. niemiecki).

  51.     Czerwiec 2004 r. – powstaje Młodzieżowe Centrum Wolontariatu,

a)    jedno z pierwszych stowarzyszeń wolontariackich w Piszu;

b)   kolejni prezesi to: Irena Osowiecka (wych. w internacie), Jolanta Wdo­wia­rska (przedm. zaw. ekonomiczne), Agnieszka Brenda (biologia) i po­no­wnie Jolanta Wdowiarska.

  52.     Czerwiec 2004 r. – uroczyste obchody 40-lecia Szkoły.

  53.     1 września 2004 r.:

a)    zastępcą dyrektora zostaje Ewa Florczyk;

b)   zastępcą dyrektora zostaje ponownie Grażyna Rumińska (do 2008 r.);

c)    kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje ponownie Krystyna Doniec (do 2011 r.).

  54.     1 września 2005 r.:

a)    kierownikiem warsztatów zostaje ponownie Leszek Leniec (do 2008 r.);

b)   kierownikiem internatu zostaje Dariusz Leszczyński.

  55.     1 września 2005 r. – z powodu likwidacji internatu przy Liceum Ogólno­kształ­­cącym w Piszu, internat przy ZSZ staje się jedyną tego rodzaju pla­ców­ką w mieście.

 56.     1 września 2005 r. – powstaje Szkolne Koło Caritas:

a)    członkowie – uczniowie (wolontariusze) działający pod patronatem „Ca­ri­tasu”;

b)   opiekunka – katechetka Małgorzata Zakrzewska.

  57.     Styczeń 2006 r. – Kamil Szyszkowski zdobywa III miejsce w X e­dy­c­ji Oli­m­pia­dy Wiedzy o Ży­wieniu na etapie okręgowym.

 58.     Maj 2006 r. – drużyna w składzie: Marlena Korzep, Mikołaj Michałowski i Mariusz Pie­loch zajmuje III miejsce w wojewódzkim finale Turnieju Mo­to­ry­za­cy­j­ne­go Prawo Jazdy 2006.

  59.     Czerwiec 2006 r. – uruchomiona zostaje strona internetowa – zsz.pisz.pl; liczba odsłon od tamtego czasu do jesieni 2019 r. dawno przekroczyła 400 ty­sięcy.

60.     1 września 2006 r. – kierownikiem internatu zostaje Irena Osowiecka.

 61.     2007 r. – Krystian Dębek zdobywa I miejsce na mistrzostwach województwa w bie­gach na 3000 m.

 62.     9 kwietnia 2008 r. – przy Zespole powstaje Stowarzyszenie „roZruSZnik":

a)    cel – wspieranie rozwoju i kreatywności młodzieży, nie tylko Zespołu;

b)   kadra – nauczyciele i młodzież, działający na zasadzie wolontariatu;

c)    założyciel i prezes – nauczyciel Arkadiusz Kapela (j. niemiecki).

   63.       1 września 2008 r.:

a)    zastępcą dyrektora zostaje Paweł Bazydło (do 2018 r.);

b)   zastępcą dyrektora zostaje Leszek Leniec (do 2012 r.).

 64.     Grudzień 2008 r. – zaczyna działać monitoring wizyjny.

   65.       2009/2010 – uczniowie i nauczyciele Zespołu zostają honorowymi dawcami krwi:

a)    akcja oddawania krwi trwa do dziś;

b)   dawcami zostało ponad 500 osób;

c)    oddano łącznie 443,95 l krwi.;

d)   pomysłodawczyni i pierwsza koordynatorka akcji – Maria Czyż (przys­po­so­bienie obronne), obecnie Beata Bazydło (pedagog).

66.     9 listopada 2011 r. – Agnieszka Reszczyńska zajęła III miejsce na ogólno­po­ls­kim konkursie plastyczno – fotograficzno – literackim Mazury jako cud na­tu­ry

 67.     15 stycznia 2012 r. – Szkoła jest na Facebooku (facebook.com/zszpisz):

a)    średnia tygodniowa liczba wyświetleń – 800;

b)   zasięg postów tygodniowo przekracza 3 tysiące.

 68.     Kwiecień 2012 r. – wydanie pierwszej części książeczki kulinarnej Zawo­dów­ka od kuchni:

a)    ukazało się 8 części;

b)   pomysł, teksty, projekt oprawy graficznej i odpowiedzialność za wszy­st­ko (od zbierania przepisów do wydania) – Ewa Florczyk;

c)    rysunki – Marta Gadomska (historia), Ewa Janułajtys (fizyka), uczniowie.

 69.     1 września 2012 r.:

a)    kierownikiem warsztatów zostaje Mirosław Kozioł;

b)   kierownikiem szkolenia kursowego zostaje Józef Jamroga.

 70.     Czerwiec 2013 r. – IX edycja Turnieju Piłki Halowej o Puchar Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie:

a)    drużyna w składzie: Marcin Stodulski, Damian Zach, Sebastian Poświata, Patryk Zach, Jakub Gentek, Paweł Kowalczyk, Paweł Owczarczyk, Dawid Kliszajtys, Marcin Ptak, Mateusz Sokołowski zajmuje I miejsce;

b)   Patryk Zach zdobywa tytuł króla strzelców;

c)    Jakub Gentek zostaje najlepszym bramkarzem turnieju.

  71.     Maj 2014 r. – drużyna w składzie: Krzysztof Popiołek, Artur Nerkowski i Prze­mysław Półtorak zajmuje I miejsce w wojewódzkim finale Turnieju Mo­to­ry­za­cy­j­ne­go Prawo Jazdy 2014.

  72.     25 czerwca 2014 r. – Szkoła kończy 50 lat:

a)    jej mury opuściło w tym czasie prawie 12 tys. absolwentów;

b)   uroczystość jubileuszowa zgromadziła wielu absolwentów, przedsta­wi­cie­li władz, partnerów Szkoły, nauczycieli i uczniów.

  73.     1 stycznia 2015 r. – do Szkoły zostaje włączona Biblioteka Pedagogiczna, która dotychczas była filią Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Peda­go­gi­cz­nej w Olsztynie; Szkoła po raz kolejny zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawo­do­wych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, w skrócie ZSZ z BP.

  74.     27 lutego 2015 r. – drużyna w składzie: Łukasz Filipkowski, Karolina Pupek, Krzysztof Pelc zdobyła I miejsce w IV Ogólnopolskich Zimowych Ma­new­rach Ratowniczych w Lidzbarku Warmińskim.

  75.     1 marca 2017 r. – zaczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środ­ków UE pod nazwą Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę:

a)    budżet projektu – 759 725 zł;

b)   przeznaczenie – organizacja kursów specjalistycznych i staży zawodowych u przedsiębiorców dla 93 uczniów szkoły;

c)    zakończenie projektu – 30 września 2019 r.

 76.     1 września 2017 r. – zaczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą Nowy kierunek rozwoju:

a)    budżet projektu – 994 748 zł;

b)   przeznaczenie – utworzenie nowego działu na warsztatach szkolnych w ce­lu kształcenia w nowym zawodzie mechanik – operator maszyn do pro­dukcji drzewnej;

c)    zakończenie projektu – 30 września 2018 r.

  77.     1 września 2018 r.:

a)    dyrektorem zostaje Paweł Bazydło,

b)   zastępcą dyrektora zostaje Sylwia Ożarowska,

c)    kierownikiem internatu zostaje Małgorzata Maciak.

  78.     1 grudnia 2019 r. – zaczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środ­ków UE pod nazwą ERASMUS+:

a)    budżet projektu – 625 453 zł;

b)   przeznaczenie – staże zawodowe we Włoszech dla 64 uczniów;

c)    uzyskanie prze uczestników dokumentów Europass Mobilności, Europass – CV i Europass Paszport Językowy;

d)   zakończenie projektu – 30 listopada 2021 r.

 

 

 

Kalendarium zostało opracowane w oparciu o następujące źródła:

- dokumenty znajdujące się w archiwum Szkoły,

- kroniki,

- gazety okolicznościowe wydawane w Szkole,

- gazetki i biuletyny wydawane w Szkole,

- archiwa prywatne pracowników,

- zasoby internetowe,

- przekazy ustne pracowników i absolwentów.

 

Pogrubioną czcionką oznaczone zostały kolejne nazwy Szkoły.

 

 

 

Sporządziła Ewa Florczyk.