Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


  • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

  • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

  • Podręczniki

szkoła branżowa

technikum

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Program Erasmus

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

 

O potrzebie nauczania przy wykorzystaniu najnowszych technologii i wartościach, jakie niesie za sobą odpowiednia edukacja, rozmawiano podczas oficjalnego otwarcia pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. Pracownia, to efekt działań podjętych w ramach projektu pn. „Nowy kierunek rozwoju”, realizowanego we współpracy Powiatu Piskiego/Powiatowego Zespołu Ekonomiczno– Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu z KLS Partners Dariusz Kańtoch (Lider Projektu).

Realizowany na rzecz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogicznych w Piszu projekt obejmował trzy, wzajemnie uzupełniające się zadania. W początkowym okresie, doposażona została pracownia praktycznej nauki zawodu przy jednoczesnym jej remoncie i przystosowaniu do instalacji najnowszego pod względem technologicznym sprzętu i wyposażenia. Równolegle do prac inwestycyjnych, przygotowywano program nauczania nowopowstałego zawodu pn. Mechanik– operator maszyn do obróbki drzewnej.

Wprowadzenie nowego kierunku o wysokim poziomie nauczania zawodu, wymagało również przeszkolenia kadry pedagogicznej, zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.  W ramach tego zadania, 2 nauczycieli Szkoły otrzymało kompleksowe przygotowanie do realizacji zajęć w przedmiocie zawodu Mechanik- operator maszyn do obróbki drzewnej. Oprócz staży w lokalnym przedsiębiorstwie, nauczyciele, przeszkoleni zostali w zakresie umiejętności pracy z oprogramowaniem komputerowym takim jak: CAD, CAM, CNC i SinuTrain.

„Nowy kierunek rozwoju” stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zakupiony sprzęt wraz z wyposażeniem najnowszej technologii stanowią najważniejszą formę wsparcia, dzięki któremu uczniowie w praktyce przygotowywani będą do podejmowania pracy w zawodach związanych z obróbką drewna. Co równie ważne, dzięki realizacji projektu Szkoła zyskała nowoczesną, niespotykaną na skalę powiatu pracownię.

Realizowany od 1 września 2017 r. projekt, wyposażył Zespół nie tylko w nowoczesną pod względem technologicznym pracownię, ale również nadał Szkole kierunek rozwoju, jakim jest przetwórstwo drzewne. Z racji funkcjonowania na terenie Powiat Piskiego firm zajmujących się tematyką drzewną, absolwenci tego kierunku będą mieli znacznie ułatwiony start w życie zawodowe. Tym bardziej, że program opracowywany był przez zespół ekspercki, którego członkiem był przedstawiciel jednej z firm z branży drzewnej.

Projekt „Nowy kierunek rozwoju” wprowadził w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu kierunek nauczania Mechanik- operator maszyn do obróbki drzewnej”. Zachęcamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do skorzystania z oferty Szkoły w tym zakresie. Nauka na nowopowstałym kierunku rozpocznie się z dniem 1 września 2019 r. Już dziś jednak, można uzyskać informacje o możliwości uczenia się oraz zasadach rekrutacji na tym kierunku. Informacje takie uzyskać można zarówno w Szkole jak i w Powiatowym Zespole Ekonomiczno– Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu mającym siedzibę w piskim starostwie.
Projekt „Nowy kierunek rozwoju” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.