Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


 • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

 • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

 • Podręczniki

szkoła branżowa

technikum

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Program Erasmus

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

POBÓR KRWI w ZSZ BP  w  PISZU

W ZSZ z BP w Piszu  w roku szkolnym 2016/2017 w pierwszym semestrze odbyły się dwa pobory krwi. Z obu poborów uzyskano w sumie prawie  27,5l krwi. W obu poborach brało udział 86 potencjalnych krwiodawców, krew oddało ostatecznie 63 osoby. Bardzo dziękuję  Wszystkim za włączenie się w akcję. Czekam na Was w drugim semestrze. Planowane pobory krwi na terenie szkoły są na miesiąc luty.

Listopadową akcję poboru krwi wsparli tradycyjnie wolontariusze Szlachetnej Paczki z rejonu Pisz i okolice. Serdecznie im za to dziękuje jako Lider Rejonowy oraz opiekun SzKK .

DZIĘKUJEMY :)

 

KRWIODAWSTWO

 

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

 • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych,
 • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
 • Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
 • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.
 • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do oddawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W takim przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie opinii od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do oddawania krwi. 
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:wywiad medyczny,    skrócone badanie przedmiotowe.

WYWIAD MEDYCZNY

Wiek

 • dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat
 • w wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na oddanie krwi przez osobę powyżej 65 roku życia
 • dawcy pierwszorazowi do 60 roku życia, powyżej tego wieku po uzyskaniu zgody lekarza w placówce służby krwi

 

 

BADANIE PRZEDMIOTOWE

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

 • Wygląd ogólny: Dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne.
 • Ciężar ciała: Ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg.  Wyraźnie nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała,                     a wzrostem lub utrata ciężaru ciała z nieokreślonych przyczyn stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi.
 • Temperatura ciała: Temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37oC
 • Tętno: Tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę
 • Ciśnienie tętnicze: Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
 •  Węzły chłonne: Szczególną uwagę należy zwrócić na stan obwodowych węzłów chłonnych przede wszystkim szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia.
 • Zmiany skórne: Okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych.